04 Okt 2017

Konkurrensverket avslutar utredning om Discoverys klagomål mot Com Hem

Konkurrensverket har beslutat att avsluta den utredning

04 Okt 2017

Konkurrensverket har beslutat att avsluta den utredning som påbörjades med anledning av Discovery Networks klagomål mot Com Hem. I klagomålet påstod Discovery Networks att Com Hem skulle ha missbrukat en dominerande ställning i avtalsförhandlingarna med Discovery Networks. Com Hem ansåg att företaget enbart tillvaratagit sin och tv-tittarnas intressen. Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen innebär att Com Hem framöver kan fortsätta att agera i syfte att skydda sina och tv-tittarnas intressen.

BOKWALL RISLUND företrädde Com Hem i utredningen.

Leave a comment
More Posts
Comments

Comments are closed.