NYHETER

NYHETER

Analys av Lina Håkansson Kjellén: I kölvattnet av Avonovadomen

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i Avonovadomen (HFD 2015 ref. 55) att tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att en domstol i ett överprövningsmål ska ha en skyldighet att begära in uppgifter, som sökanden inte kunnat få tillgång till på annat sätt, från den upphandlande myndigheten. Lina Håkansson Kjellén analyserar hur de tre förutsättningarna har tolkats i efterföljande överprövningsmål och om domen har inneburit att domstolarnas utredningsansvaret har tillämpats i en större omfattning. Ta del av analysen här:  https://www.jpinfonet.se/Views/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fviews%2fdocument%2fpages%2fdocumentview.aspx%3fid%3d329091%26docid%3d2987583%26search%3d%26portalid%3d

EU-kommissionen godkänner statligt investeringsstöd på 250 miljoner kronor till ny flygplats i Sälen/Trysil

Riksdagen fattade redan år 2015 beslut om ett statligt investeringsstöd på 250 miljoner kronor till byggandet av en ny internationell flygplats i Sälen/Trysil. Investeringsstödet var dock villkorat av att stödet prövades och godkändes av EU-kommissionen. Idag har EU-kommissionen godkänt stödet och det står därför klart att flygplatsbygget nu kan gå vidare med full kraft. Flygplatsen öppnar för trafik år 2019.

Bokwall Rislund företrädde Scandinavian Mountain Airport AB I detta ärende.

 

Aleris Diagnostik vinner viktigt konkurrensmål

I en upphandling som gjordes av Stockholms läns landsting 2008 ingick Aleris Diagnostik AB (Aleris) två samarbetsavtal med andra företag på marknaden. Aleris syfte med avtalen var att säkra fullständiga vårdkedjor för patienterna medan Konkurrensverket ansåg att avtalen syftade till att begränsa konkurrensen i upphandlingen. Det faktum att samtliga avtalsparter lämnade egna fristående anbud i upphandlingen var dock ostridigt. Konkurrensverket stämde Aleris i domstol och yrkade på drygt 36 miljoner kronor i böter (konkurrensskadeavgift). Efter att först ha prövats i första instans har nu målet slutligt prövats av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Domstolen finner att den typ av avtal som Aleris hade ingått inte kan klassificeras som ett avtal med syfte att begränsa konkurrensen. Domstolen finner vidare att Konkurrensverket inte hade visat att avtalen kunde ha ett konkurrensbegränsande resultat varvid Aleris och dess avtalsparter helt frias från samtliga misstankar och tillerkänns full ersättning för sina rättegångskostnader. Domen finns att tillgå på domstolens hemsida (länk).

BOKWALL RISLUND företrädde Aleris.

 

Erik Edström till Bokwall Rislund Advokatbyrå

BOKWALL RISLUND har glädjen att meddela att Erik Edström kommer att ansluta till byrån.

Erik Edström är specialiserad på upphandlingsrätt och kommer närmast från SKL Kommentus AB där han arbetat med SKL Kommentus AB:s upphandlingar och bl.a. ansvarat för kvalitetssäkring, varit processförare i upphandlingsprocesser samt föreläst om upphandlingsrätt. Erik har även genomfört notarietjänstgöring och arbetat som föredragande vid Förvaltningsrätten i Uppsala.

Vi är mycket glada över att Erik valt att ansluta sig till oss. Erik har en gedigen bakgrund och är en kunnig och erfaren jurist som tillhör de bästa i sin generation. Erik kommer passa byrån perfekt och bidra till att vi ytterligare ökar vår kapacitet att leverera högkvalitativ rådgivning till våra kärnklienter” säger Carl Bokwall, ansvarig partner för byråns verksamhet inom upphandlingsrätt och offentliga affärer.

Det ska bli väldigt kul att börja på BOKWALL RISLUND. Det är en ledande byrå på upphandlingsområdet och en perfekt plats för mig att utvecklas som rådgivare och se fler sidor av den offentliga affären. Jag ser fram emot att bidra till byråns fortsatta utveckling” säger Erik Edström.

Erik kommer påbörja sin anställning på B.R.A i maj 2017.

Vägledande rapport om ändringar av upphandlade avtal

Carl Bokwall och Lina Håkansson Kjellén har på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten tagit fram en vägledande rapport om ändringar av upphandlade avtal. I rapporten redogörs för innebörden och omfattningen av de nya reglerna bland annat genom olika exempel på ändringar som kan anses vara tillåtna. Rapporten finns att läsa på http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/vagledande-rapport-om-andringar-av-upphandlade-avtal/.

Vi söker juniora jurister

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå – B.R.A är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och processer inom dessa områden och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Vi är idag tio jurister i en växande verksamhet. Vi söker därför nu ytterligare duktiga jurister.

Vi söker dig som har juristexamen med mycket goda akademiska meriter. Vi letar efter utpräglade lagspelare med rätt driv och ett uttalat intresse av att arbeta med konkurrensrätt eller upphandlingsrätt. Vi ser tingstjänstgöring eller erfarenhet inom våra rättsområden som meriterande.

Hos oss får du arbeta med marknadens profilärenden inom konkurrens- och upphandlingsrätten. Vi är en platt organisation där alla medarbetare har full insyn i verksamheten och möjligheten att aktivt få vara med och påverka utformningen av B.R.A som företag och arbetsplats. Vi tillämpar marknadsmässiga anställningsvillkor väl i nivå med de största advokatbyråerna på marknaden.

På B.R.A är vi alla ense om att bygga och driva en advokatbyrå som vi är stolta över. Det gör vi utifrån tre kärnvärden: kundnytta, delaktighet och trivsel. Vi tror även på att ta socialt ansvar och att verksamheten därför ska stötta sin omvärld och bidra till ett hållbart och rättvist samhälle.

Delar du våra värderingar och har drivkraften och intresset att bli en riktigt skicklig advokat inom våra rättsområden kanske vi har en framtid ihop. Skicka din ansökan till Maria Hagberg på maria.hagberg@br-a.se. Bifoga ett kort personligt brev, meritförteckning, betyg och i förekommande fall arbetsintyg eller andra vitsord. Vi kommer att hantera ansökningar och kalla till intervjuer löpande, varför vi emotser din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 mars 2017. Tillträde sker så snart som möjligt.

För mer information om oss kan du besöka www.bokwallrislund.se och har du frågor får du gärna höra av dig till Amir Mohseni (amir.mohseni@br-a.se, 0720-78 76 12) eller Per-Owe Arfwedson (per-owe.arfwedson@br-a.se, 0720-78 76 18).

Vi söker specialiserade jurister

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå – B.R.A är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och processer inom dessa områden och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Vi är idag nio jurister i en växande verksamhet. Vi söker därför nu ytterligare två duktiga jurister som vill vara med och göra oss ännu bättre.

Vi söker dig som har arbetat praktiskt med denna typ av frågor på advokatbyrå, konkurrensmyndighet eller liknande under ca två till fem år och är redo för en ny utmaning. Vi letar efter utpräglade lagspelare som har driv och kan och vill ta eget ansvar. Vi hoppas också att du har en entreprenöriell ådra och att du är resultatorienterad.

Vi erbjuder möjligheten att aktivt få vara med att påverka utformningen av B.R.A som företag och arbetsplats samtidigt som du får arbeta med marknadens profilärenden inom konkurrens- och upphandlingsrätten. Vi är en platt organisation där alla medarbetare har full insyn i verksamheten och där ambitionen är att på sikt kunna erbjuda alla jurister delägarskap. Vi tillämpar marknadsmässiga anställningsvillkor väl i nivå med de största advokatbyråerna på marknaden.

På B.R.A är vi alla ense om att bygga och driva en advokatbyrå som vi är stolta över. Det gör vi utifrån tre kärnvärden: kundnytta, delaktighet och trivsel. Vi tror även på att ta socialt ansvar och att verksamheten därför ska stötta sin omvärld och bidra till ett hållbart och rättvist samhälle. Byrån stödjer därför utvalda ideella verksamheter med pro bono rådgivning och en andel av den vinst vi genererar.

Delar du våra värderingar och har drivkraften och intresset att bli en riktigt skicklig advokat inom våra rättsområden kanske vi har en framtid ihop. Skicka din ansökan till Maria Hagberg på maria.hagberg@br-a.se. Bifoga ett kort personligt brev, meritförteckning, betyg och i förekommande fall arbetsintyg eller andra vitsord. Vi kommer att hantera ansökningar och kalla till intervjuer löpande, varför vi emotser din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 januari 2017. Tillträde sker så snart som möjligt.

För mer information om oss kan du besöka www.bokwallrislund.se och har du frågor får du gärna höra av dig till Per-Owe Arfwedson (per-owe.arfwedson@br-a.se, 0720-78 76 18) eller Amir Mohseni (amir.mohseni@br-a.se, 0720-78 76 12).

 

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner förlängningsavtal om kraftig prissänkning mellan Apoteket AB och SLL

I målet (mål nr 3874-15) hade Apoteket AB:s avtalsförlängning med Stockholms läns landsting (SLL) ifrågasatts ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv. Klagande menade att SLL inte hade rätt att förhandla fram en prissänkning i samband med avtalsförlängningen. Högsta förvaltningsdomstolen gick dock på Apoteket AB:s och SLL:s linje och kom fram till att avtalsförlängningen inte stred mot upphandlingslagstiftningen. BOKWALL RISLUND företrädde Apoteket AB.

 

Nya delägare på BOKWALL RISLUND

BOKWALL RISLUND har glädjen att meddela att Amir Mohseni och Per-Owe Arfwedson blir nya delägare i byrån från och med 1 januari 2017.

BRA-0319cv

Amir Mohseni är född och uppväxt i Iran och flyttade till Sverige när han var tio år gammal. Amir studerade juridik vid Lunds universitet där han tog sin examen 2004, med specialisering inom konkurrensrätt, ett rättsområde som han arbetat inom allt sedan dess. Efter att ha jobbat vid en ledande advokatbyrå i Stockholm, började Amir på Konkurrensverket som konkurrenssakkunnig och tjänstgjorde även inom ramen för myndighetens utbytesprogram vid EU-kommissionen. Efter en tid valde Amir att återgå till advokatverksamhet och anslöt till Olle Rislund och Carl Bokwall på deras tidigare advokatbyrå. Han var även med i det team som tillsammans med Olle och Carl etablerade BOKWALL RISLUND år 2015. Amir är en expert inom konkurrensrätt och biträder regelbundet klienter i komplexa konkurrensärenden där riskexponeringen är hög.

 

Pelle på kajen 1000x400

Per-Owe Arfwedson är en ledande expert inom upphandlingsrätten och rankas regelbundet som en av Sveriges främsta inom rättsområdet. Även om Per-Owe anslöt till BOKWALL RISLUND i juni 2016 är han inte en ny bekantskap för byrån då han tidigare har arbetat med flera av byråns advokater. Innan juridikstudierna på Stockholms universitet var Per-Owe verksam inom Försvarsmakten där han bland annat deltog i FN- och NATO-ledda fredsbevarande insatser. Efter notarietjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt har Per-Owe även varit anställd på flera ledande advokatbyråer i Sverige. Per-Owe anlitas regelbundet som föreläsare vid konferenser och seminarier samt föreläser på specialkursen i upphandlingsrätt vid Stockholms universitet.

“Det är med stor glädje och stolthet som vi tar detta steg och fördubblar vår delägarkrets från två till fyra delägare. Carl Bokwall och jag har länge arbetat med både Amir och Per-Owe och vi vet att de kommer att bidra aktivt till byråns utveckling och till att förstärka våra erbjudanden”, säger Olle Rislund, managing partner.

“Det har varit ett nöje att vara del av byråns exceptionella framgångar sedan starten, och tillsammans med mina kollegor ser jag fram emot att ytterligare bygga på vårt anseende som ledande rådgivare inom högprofilärenden inom våra rättsområden”, säger Amir Mohseni.

“Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med mina talangfulla kollegor ytterligare utveckla byrån och möta våra klienters högt ställda förväntningar”, säger Per-Owe Arfwedson.

BOKWALL RISLUND, som etablerades för två år sedan, är en högspecialiserad advokatbyrå. Vi fokuserar helt på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning.