NYHETER

NYHETER

Patricia Industries förvärvar Sarnova Holdings Inc

Patricia Industries, en del av Investor AB, har förvärvat det amerikanska bolaget Sarnova Holdings Inc, en ledande specialdistributör av sjukvårdsprodukter. BOKWALL RISLUND har biträtt Patricia Industries med internationell förvärvskontroll i affären.

Vi söker jurister

Vi är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Vi är idag 10 jurister i en stadigt växande verksamhet. Vi söker nu ytterligare jurister med arbetslivserfarenhet allt emellan 2 och 20 år som vill vara med och göra oss ännu bättre.

Vi söker dig som arbetat praktiskt med denna typ av frågor på advokatbyrå, konkurrensmyndighet, som bolags- eller myndighetsjurist och som är redo för en ny utmaning. Vi letar efter utpräglade lagspelare som har driv och som kan och vill ta eget ansvar. Vi hoppas också att du har en entreprenöriell ådra och att du är resultatorienterad.

Vi erbjuder möjligheten att aktivt få vara med att påverka utformningen av B.R.A som företag och arbetsplats samtidigt som du får arbeta med marknadens mest profilerade ärenden inom konkurrens- och upphandlingsrätt. Vi är en platt organisation där alla medarbetare har full insyn i verksamheten och där ambitionen är att på sikt kunna erbjuda alla jurister delägarskap. Vi tillämpar marknadsmässiga anställningsvillkor väl i nivå med de största advokatbyråerna på marknaden. Vi sitter i nyrenoverade ljusa lokaler på Skeppsbron i Gamla Stan.

På B.R.A är vi ense om att bygga och driva en advokatbyrå som vi kan vara stolta över. Det gör vi utifrån tre kärnvärden: kundnytta, delaktighet och trivsel. Vi tror även på att ta socialt ansvar och att verksamheten därför ska stötta sin omvärld och bidra till ett hållbart och rättvist samhälle. Byrån stödjer därför utvalda ideella verksamheter med pro bono rådgivning och en andel av den vinst vi genererar.

Delar du våra värderingar och har drivkraften och intresset att bygga byrå ihop med oss kanske vi har en framtid ihop. Skicka din ansökan till maria.hagberg@br-a.se. Bifoga ett kort personligt brev, meritförteckning, betyg och i förekommande fall arbetsintyg eller andra vitsord. Vi kommer att hantera ansökningar konfidentiellt och kalla till intervjuer löpande, varför vi emotser din ansökan så snart som möjligt. Tillträde sker så snart som möjligt.

Har du frågor om hur byrån är som arbetsplats får du gärna höra av dig till helena.selander@br-a.se, 0720-78 76 16, eller lina.hakansson@br-a.se, 0720-78 76 13.

Välkommen med din ansökan!

BOKWALL RISLUND bistår Com Hem i fusionen med Tele2

Den 9 januari 2018 träffade styrelserna i Tele2 Group (Tele2) och Com Hem Holding AB (Com Hem) en överenskommelse om en sammanslagning av bolagen genom en aktiebolagsrättslig fusion. Affärens genomförande förutsätter bland annat godkännande från EU Kommissionen. För mer information om affären se Com Hems pressmeddelande.

BOKWALL RISLUND, som biträtt Com Hem i de konkurrensrättsliga frågorna i samband med affären, kommer att bistå Com Hem i arbetet med att erhålla EU Kommissionens godkännande.

Arla Foods förvärv av Gefleortens mejeri godkänns efter fördjupad undersökning

I juni 2017 meddelade Gefleortens mejeri att man ingått avtal om att överlåta verksamheten till Arla Foods AB. Förvärvet var villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Konkurrensverket fattade den 3 augusti beslut om att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet. Denna undersökning avslutades den 18 oktober genom att Konkurrensverket beslutade att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND biträdde Arla Foods vid Konkurrensverkets prövning.

För mer information, se Arla Foods pressrelease.

Detta är den andra fördjupade undersökningen som Konkurrensverket har genomfört i år. I båda fallen har förvärvaren biträtts av BOKWALL RISLUND, och i båda fallen har myndigheten godkänt affären utan några invändningar.

Konkurrensverket avslutar utredning om Discoverys klagomål mot Com Hem

Konkurrensverket har beslutat att avsluta den utredning som påbörjades med anledning av Discovery Networks klagomål mot Com Hem. I klagomålet påstod Discovery Networks att Com Hem skulle ha missbrukat en dominerande ställning i avtalsförhandlingarna med Discovery Networks. Com Hem ansåg att företaget enbart tillvaratagit sin och tv-tittarnas intressen. Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen innebär att Com Hem framöver kan fortsätta att agera i syfte att skydda sina och tv-tittarnas intressen.

BOKWALL RISLUND företrädde Com Hem i utredningen.

Ahlsells förvärv av ViaCon VA godkänns efter fördjupad undersökning

Ahlsell tecknade i juni 2017 avtal om att förvärva den konkurrerande VA-distributören ViaCon VA. Förvärvet var bland annat villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Konkurrensverket fattade den 2 augusti beslut om att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet. Denna undersökning avslutades den 29 september genom att Konkurrensverket beslutade att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND biträdde Ahlsell vid Konkurrensverkets prövning.

För mer information se Ahlsells pressrelease.

Analys av Lina Håkansson Kjellén: I kölvattnet av Avonovadomen

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i Avonovadomen (HFD 2015 ref. 55) att tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att en domstol i ett överprövningsmål ska ha en skyldighet att begära in uppgifter, som sökanden inte kunnat få tillgång till på annat sätt, från den upphandlande myndigheten. Lina Håkansson Kjellén analyserar hur de tre förutsättningarna har tolkats i efterföljande överprövningsmål och om domen har inneburit att domstolarnas utredningsansvaret har tillämpats i en större omfattning. Ta del av analysen här:  https://www.jpinfonet.se/Views/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fviews%2fdocument%2fpages%2fdocumentview.aspx%3fid%3d329091%26docid%3d2987583%26search%3d%26portalid%3d

EU-kommissionen godkänner statligt investeringsstöd på 250 miljoner kronor till ny flygplats i Sälen/Trysil

Riksdagen fattade redan år 2015 beslut om ett statligt investeringsstöd på 250 miljoner kronor till byggandet av en ny internationell flygplats i Sälen/Trysil. Investeringsstödet var dock villkorat av att stödet prövades och godkändes av EU-kommissionen. Idag har EU-kommissionen godkänt stödet och det står därför klart att flygplatsbygget nu kan gå vidare med full kraft. Flygplatsen öppnar för trafik år 2019.

Bokwall Rislund företrädde Scandinavian Mountain Airport AB I detta ärende.

 

Aleris Diagnostik vinner viktigt konkurrensmål

I en upphandling som gjordes av Stockholms läns landsting 2008 ingick Aleris Diagnostik AB (Aleris) två samarbetsavtal med andra företag på marknaden. Aleris syfte med avtalen var att säkra fullständiga vårdkedjor för patienterna medan Konkurrensverket ansåg att avtalen syftade till att begränsa konkurrensen i upphandlingen. Det faktum att samtliga avtalsparter lämnade egna fristående anbud i upphandlingen var dock ostridigt. Konkurrensverket stämde Aleris i domstol och yrkade på drygt 36 miljoner kronor i böter (konkurrensskadeavgift). Efter att först ha prövats i första instans har nu målet slutligt prövats av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Domstolen finner att den typ av avtal som Aleris hade ingått inte kan klassificeras som ett avtal med syfte att begränsa konkurrensen. Domstolen finner vidare att Konkurrensverket inte hade visat att avtalen kunde ha ett konkurrensbegränsande resultat varvid Aleris och dess avtalsparter helt frias från samtliga misstankar och tillerkänns full ersättning för sina rättegångskostnader. Domen finns att tillgå på domstolens hemsida (länk).

BOKWALL RISLUND företrädde Aleris.