NYHETER

NYHETER

Arla Foods förvärv av Gefleortens mejeri godkänns efter fördjupad undersökning

I juni 2017 meddelade Gefleortens mejeri att man ingått avtal om att överlåta verksamheten till Arla Foods AB. Förvärvet var villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Konkurrensverket fattade den 3 augusti beslut om att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet. Denna undersökning avslutades den 18 oktober genom att Konkurrensverket beslutade att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND biträdde Arla Foods vid Konkurrensverkets prövning.

För mer information, se Arla Foods pressrelease.

Detta är den andra fördjupade undersökningen som Konkurrensverket har genomfört i år. I båda fallen har förvärvaren biträtts av BOKWALL RISLUND, och i båda fallen har myndigheten godkänt affären utan några invändningar.

Konkurrensverket avslutar utredning om Discoverys klagomål mot Com Hem

Konkurrensverket har beslutat att avsluta den utredning som påbörjades med anledning av Discovery Networks klagomål mot Com Hem. I klagomålet påstod Discovery Networks att Com Hem skulle ha missbrukat en dominerande ställning i avtalsförhandlingarna med Discovery Networks. Com Hem ansåg att företaget enbart tillvaratagit sin och tv-tittarnas intressen. Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen innebär att Com Hem framöver kan fortsätta att agera i syfte att skydda sina och tv-tittarnas intressen.

BOKWALL RISLUND företrädde Com Hem i utredningen.

Ahlsells förvärv av ViaCon VA godkänns efter fördjupad undersökning

Ahlsell tecknade i juni 2017 avtal om att förvärva den konkurrerande VA-distributören ViaCon VA. Förvärvet var bland annat villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Konkurrensverket fattade den 2 augusti beslut om att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet. Denna undersökning avslutades den 29 september genom att Konkurrensverket beslutade att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND biträdde Ahlsell vid Konkurrensverkets prövning.

För mer information se Ahlsells pressrelease.

Analys av Lina Håkansson Kjellén: I kölvattnet av Avonovadomen

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i Avonovadomen (HFD 2015 ref. 55) att tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att en domstol i ett överprövningsmål ska ha en skyldighet att begära in uppgifter, som sökanden inte kunnat få tillgång till på annat sätt, från den upphandlande myndigheten. Lina Håkansson Kjellén analyserar hur de tre förutsättningarna har tolkats i efterföljande överprövningsmål och om domen har inneburit att domstolarnas utredningsansvaret har tillämpats i en större omfattning. Ta del av analysen här:  https://www.jpinfonet.se/Views/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fviews%2fdocument%2fpages%2fdocumentview.aspx%3fid%3d329091%26docid%3d2987583%26search%3d%26portalid%3d

EU-kommissionen godkänner statligt investeringsstöd på 250 miljoner kronor till ny flygplats i Sälen/Trysil

Riksdagen fattade redan år 2015 beslut om ett statligt investeringsstöd på 250 miljoner kronor till byggandet av en ny internationell flygplats i Sälen/Trysil. Investeringsstödet var dock villkorat av att stödet prövades och godkändes av EU-kommissionen. Idag har EU-kommissionen godkänt stödet och det står därför klart att flygplatsbygget nu kan gå vidare med full kraft. Flygplatsen öppnar för trafik år 2019.

Bokwall Rislund företrädde Scandinavian Mountain Airport AB I detta ärende.

 

Aleris Diagnostik vinner viktigt konkurrensmål

I en upphandling som gjordes av Stockholms läns landsting 2008 ingick Aleris Diagnostik AB (Aleris) två samarbetsavtal med andra företag på marknaden. Aleris syfte med avtalen var att säkra fullständiga vårdkedjor för patienterna medan Konkurrensverket ansåg att avtalen syftade till att begränsa konkurrensen i upphandlingen. Det faktum att samtliga avtalsparter lämnade egna fristående anbud i upphandlingen var dock ostridigt. Konkurrensverket stämde Aleris i domstol och yrkade på drygt 36 miljoner kronor i böter (konkurrensskadeavgift). Efter att först ha prövats i första instans har nu målet slutligt prövats av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Domstolen finner att den typ av avtal som Aleris hade ingått inte kan klassificeras som ett avtal med syfte att begränsa konkurrensen. Domstolen finner vidare att Konkurrensverket inte hade visat att avtalen kunde ha ett konkurrensbegränsande resultat varvid Aleris och dess avtalsparter helt frias från samtliga misstankar och tillerkänns full ersättning för sina rättegångskostnader. Domen finns att tillgå på domstolens hemsida (länk).

BOKWALL RISLUND företrädde Aleris.

 

Erik Edström till Bokwall Rislund Advokatbyrå

BOKWALL RISLUND har glädjen att meddela att Erik Edström kommer att ansluta till byrån.

Erik Edström är specialiserad på upphandlingsrätt och kommer närmast från SKL Kommentus AB där han arbetat med SKL Kommentus AB:s upphandlingar och bl.a. ansvarat för kvalitetssäkring, varit processförare i upphandlingsprocesser samt föreläst om upphandlingsrätt. Erik har även genomfört notarietjänstgöring och arbetat som föredragande vid Förvaltningsrätten i Uppsala.

Vi är mycket glada över att Erik valt att ansluta sig till oss. Erik har en gedigen bakgrund och är en kunnig och erfaren jurist som tillhör de bästa i sin generation. Erik kommer passa byrån perfekt och bidra till att vi ytterligare ökar vår kapacitet att leverera högkvalitativ rådgivning till våra kärnklienter” säger Carl Bokwall, ansvarig partner för byråns verksamhet inom upphandlingsrätt och offentliga affärer.

Det ska bli väldigt kul att börja på BOKWALL RISLUND. Det är en ledande byrå på upphandlingsområdet och en perfekt plats för mig att utvecklas som rådgivare och se fler sidor av den offentliga affären. Jag ser fram emot att bidra till byråns fortsatta utveckling” säger Erik Edström.

Erik kommer påbörja sin anställning på B.R.A i maj 2017.

Vägledande rapport om ändringar av upphandlade avtal

Carl Bokwall och Lina Håkansson Kjellén har på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten tagit fram en vägledande rapport om ändringar av upphandlade avtal. I rapporten redogörs för innebörden och omfattningen av de nya reglerna bland annat genom olika exempel på ändringar som kan anses vara tillåtna. Rapporten finns att läsa på http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/vagledande-rapport-om-andringar-av-upphandlade-avtal/.

Vi söker juniora jurister

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå – B.R.A är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och processer inom dessa områden och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Vi är idag tio jurister i en växande verksamhet. Vi söker därför nu ytterligare duktiga jurister.

Vi söker dig som har juristexamen med mycket goda akademiska meriter. Vi letar efter utpräglade lagspelare med rätt driv och ett uttalat intresse av att arbeta med konkurrensrätt eller upphandlingsrätt. Vi ser tingstjänstgöring eller erfarenhet inom våra rättsområden som meriterande.

Hos oss får du arbeta med marknadens profilärenden inom konkurrens- och upphandlingsrätten. Vi är en platt organisation där alla medarbetare har full insyn i verksamheten och möjligheten att aktivt få vara med och påverka utformningen av B.R.A som företag och arbetsplats. Vi tillämpar marknadsmässiga anställningsvillkor väl i nivå med de största advokatbyråerna på marknaden.

På B.R.A är vi alla ense om att bygga och driva en advokatbyrå som vi är stolta över. Det gör vi utifrån tre kärnvärden: kundnytta, delaktighet och trivsel. Vi tror även på att ta socialt ansvar och att verksamheten därför ska stötta sin omvärld och bidra till ett hållbart och rättvist samhälle.

Delar du våra värderingar och har drivkraften och intresset att bli en riktigt skicklig advokat inom våra rättsområden kanske vi har en framtid ihop. Skicka din ansökan till Maria Hagberg på maria.hagberg@br-a.se. Bifoga ett kort personligt brev, meritförteckning, betyg och i förekommande fall arbetsintyg eller andra vitsord. Vi kommer att hantera ansökningar och kalla till intervjuer löpande, varför vi emotser din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 mars 2017. Tillträde sker så snart som möjligt.

För mer information om oss kan du besöka www.bokwallrislund.se och har du frågor får du gärna höra av dig till Amir Mohseni (amir.mohseni@br-a.se, 0720-78 76 12) eller Per-Owe Arfwedson (per-owe.arfwedson@br-a.se, 0720-78 76 18).