NYHETER

NYHETER

Analys av Lina Håkansson Kjellén och Erik Sollenberg

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt avgörande i mål nr 5924-17 att det i princip är oförenligt med upphandlingslagstiftningen att ange i en upphandling att anbud med ett pris under en viss nivå, så kallade golvpriser, kommer att förkastas. Lina Håkansson Kjellén och Erik Sollenberg analyserar domen och de praktiska konsekvenserna av den. Ta del av analysen här (kräver inloggning till JP Upphandlingsnet): https://www.jpinfonet.se/JP-UpphandlingsNet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Ar/2018/analyser/d_3320368-krav-pa-golvpriser-i-princip-otillatna–analys

Fyra jurister ansluter till BOKWALL RISLUND Advokatbyrå

BOKWALL RISLUND har glädjen att tillkännage att vi under sommaren har rekryterat fyra specialiserade jurister som nu alla har påbörjat sitt arbete på byrån. Dessa rekryteringar innebär att vi avsevärt förstärker vår leverans- och projektledningsförmåga i kvalificerade konkurrens- och upphandlingsärenden.

IMG_1655

Sebastian Wiik är specialiserad inom konkurrensrätt och kommer närmast från Hannes Snellman i Helsingfors där han arbetat som associate i deras arbetsgrupp för konkurrensrätt. Sebastian har en juristexamen från Helsingfors universitet och är medlem i Finlands advokatförbund.

Sarah Granberg är specialiserad inom offentlig upphandling och har bl.a. arbetat som affärsjurist på rättsenheten på Försvarets Materielverk och kommer närmast från Chouette Advokatbyrå där hon har arbetat med tvistelösning. Sarah tog sin jur. kand. vid Stockholms universitet och har även studerat statsvetenskap och ekonomi vid University of Adelaide i Australien.

Josefine Johansson Cavalera är specialiserad inom konkurrensrätt och kommer närmast från Konkurrensverket där hon arbetat som föredragande jurist på avdelningen för konkurrenstillsyn. Josefine har en juristexamen från Uppsala universitet.

Erik Sollenberg är specialiserad inom offentlig upphandling och kommer närmast från Stavenow & Partners advokatbyrå, där han arbetat som biträdande jurist. Erik har en juristexamen från Uppsala universitet.

”Det känns fantastiskt att få förstärkning från dessa jurister. Vi har en längre tid känt av en hög efterfrågan på våra tjänster och tror även att vi genom att samla den yttersta expertisen hos oss kan växa vår marknad ytterligare. När det dessutom rör sig om mycket trevliga personer som delar vår syn på hur en advokatbyrå ska drivas känns dessa rekryteringar som en viktig milstolpe i vår utveckling” säger Olle Rislund, managing partner på BOKWALL RISLUND.

BOKWALL RISLUND är en högspecialiserad advokatbyrå. Vi fokuserar helt på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. I och med rekryteringarna av Sebastian, Sarah, Josefine och Erik består byrån av tretton medarbetare.

BOKWALL RISLUND bistår Textilia i konkurrensen om Landstinget i Värmlands tvätt- och textilserviceavtal

Textilia och Landstinget i Värmland har ingått avtal om textilservice åt landstinget med ett beräknat ordervärde på ca 100 MSEK. Avtalet är både strategiskt viktigt för Textilia och en viktig pusselbit för en fortsatt livskraftig tvätterimarknad i Sverige eftersom tjänsterna tidigare hanterats av Västra Götalandsregionen via avtal som ifrågasatts enligt Konkurrenslagen och Kommunallagen.

BOKWALL RISLUND har bistått Textilia med konkurrensrättslig utredning och klagomål till Konkurrensverket samt biträde i anbudsarbetet och som ombud när en konkurrent ansökte om överprövning av upphandlingen.

 

Patricia Industries förvärvar Sarnova Holdings Inc

Patricia Industries, en del av Investor AB, har förvärvat det amerikanska bolaget Sarnova Holdings Inc, en ledande specialdistributör av sjukvårdsprodukter. BOKWALL RISLUND har biträtt Patricia Industries med internationell förvärvskontroll i affären.

Vi söker jurister

Vi är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Vi är idag 10 jurister i en stadigt växande verksamhet. Vi söker nu ytterligare jurister med arbetslivserfarenhet allt emellan 2 och 20 år som vill vara med och göra oss ännu bättre.

Vi söker dig som arbetat praktiskt med denna typ av frågor på advokatbyrå, konkurrensmyndighet, som bolags- eller myndighetsjurist och som är redo för en ny utmaning. Vi letar efter utpräglade lagspelare som har driv och som kan och vill ta eget ansvar. Vi hoppas också att du har en entreprenöriell ådra och att du är resultatorienterad.

Vi erbjuder möjligheten att aktivt få vara med att påverka utformningen av B.R.A som företag och arbetsplats samtidigt som du får arbeta med marknadens mest profilerade ärenden inom konkurrens- och upphandlingsrätt. Vi är en platt organisation där alla medarbetare har full insyn i verksamheten och där ambitionen är att på sikt kunna erbjuda alla jurister delägarskap. Vi tillämpar marknadsmässiga anställningsvillkor väl i nivå med de största advokatbyråerna på marknaden. Vi sitter i nyrenoverade ljusa lokaler på Skeppsbron i Gamla Stan.

På B.R.A är vi ense om att bygga och driva en advokatbyrå som vi kan vara stolta över. Det gör vi utifrån tre kärnvärden: kundnytta, delaktighet och trivsel. Vi tror även på att ta socialt ansvar och att verksamheten därför ska stötta sin omvärld och bidra till ett hållbart och rättvist samhälle. Byrån stödjer därför utvalda ideella verksamheter med pro bono rådgivning och en andel av den vinst vi genererar.

Delar du våra värderingar och har drivkraften och intresset att bygga byrå ihop med oss kanske vi har en framtid ihop. Skicka din ansökan till maria.hagberg@br-a.se. Bifoga ett kort personligt brev, meritförteckning, betyg och i förekommande fall arbetsintyg eller andra vitsord. Vi kommer att hantera ansökningar konfidentiellt och kalla till intervjuer löpande, varför vi emotser din ansökan så snart som möjligt. Tillträde sker så snart som möjligt.

Har du frågor om hur byrån är som arbetsplats får du gärna höra av dig till helena.selander@br-a.se, 0720-78 76 16, eller lina.hakansson@br-a.se, 0720-78 76 13.

Välkommen med din ansökan!

BOKWALL RISLUND bistår Com Hem i fusionen med Tele2

Den 9 januari 2018 träffade styrelserna i Tele2 Group (Tele2) och Com Hem Holding AB (Com Hem) en överenskommelse om en sammanslagning av bolagen genom en aktiebolagsrättslig fusion. Affärens genomförande förutsätter bland annat godkännande från EU Kommissionen. För mer information om affären se Com Hems pressmeddelande.

BOKWALL RISLUND, som biträtt Com Hem i de konkurrensrättsliga frågorna i samband med affären, kommer att bistå Com Hem i arbetet med att erhålla EU Kommissionens godkännande.

Arla Foods förvärv av Gefleortens mejeri godkänns efter fördjupad undersökning

I juni 2017 meddelade Gefleortens mejeri att man ingått avtal om att överlåta verksamheten till Arla Foods AB. Förvärvet var villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Konkurrensverket fattade den 3 augusti beslut om att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet. Denna undersökning avslutades den 18 oktober genom att Konkurrensverket beslutade att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND biträdde Arla Foods vid Konkurrensverkets prövning.

För mer information, se Arla Foods pressrelease.

Detta är den andra fördjupade undersökningen som Konkurrensverket har genomfört i år. I båda fallen har förvärvaren biträtts av BOKWALL RISLUND, och i båda fallen har myndigheten godkänt affären utan några invändningar.

Konkurrensverket avslutar utredning om Discoverys klagomål mot Com Hem

Konkurrensverket har beslutat att avsluta den utredning som påbörjades med anledning av Discovery Networks klagomål mot Com Hem. I klagomålet påstod Discovery Networks att Com Hem skulle ha missbrukat en dominerande ställning i avtalsförhandlingarna med Discovery Networks. Com Hem ansåg att företaget enbart tillvaratagit sin och tv-tittarnas intressen. Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen innebär att Com Hem framöver kan fortsätta att agera i syfte att skydda sina och tv-tittarnas intressen.

BOKWALL RISLUND företrädde Com Hem i utredningen.

Ahlsells förvärv av ViaCon VA godkänns efter fördjupad undersökning

Ahlsell tecknade i juni 2017 avtal om att förvärva den konkurrerande VA-distributören ViaCon VA. Förvärvet var bland annat villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Konkurrensverket fattade den 2 augusti beslut om att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet. Denna undersökning avslutades den 29 september genom att Konkurrensverket beslutade att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND biträdde Ahlsell vid Konkurrensverkets prövning.

För mer information se Ahlsells pressrelease.

Analys av Lina Håkansson Kjellén: I kölvattnet av Avonovadomen

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i Avonovadomen (HFD 2015 ref. 55) att tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att en domstol i ett överprövningsmål ska ha en skyldighet att begära in uppgifter, som sökanden inte kunnat få tillgång till på annat sätt, från den upphandlande myndigheten. Lina Håkansson Kjellén analyserar hur de tre förutsättningarna har tolkats i efterföljande överprövningsmål och om domen har inneburit att domstolarnas utredningsansvaret har tillämpats i en större omfattning. Ta del av analysen här:  https://www.jpinfonet.se/Views/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fviews%2fdocument%2fpages%2fdocumentview.aspx%3fid%3d329091%26docid%3d2987583%26search%3d%26portalid%3d