GÖR NÅGOT B.R.A

Vi stöttar vår omvärld

Vi stöttar vår omvärld

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå är grundad på en vilja att ta socialt ansvar och att verksamheten ska stötta sin omvärld. Byrån stödjer därför utvalda ideella verksamheter med pro bono rådgivning och en andel av den vinst vi genererar.

Vi är stolta att ha ett nära pro bono sambarbete med Project Playground (www.project-playground.org) och Inkludera Invest (www.inkluderainvest.se).

Efter ett gemensamt byråmöte har vi tillsammans bestämt att en del av 2016 års vinst ska gå till:

  1. Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation. Stödet går specifikt till Wildhoods luft- och hundpatruller som i samverkan bevakar och skyddar det hårt ansatta området runt Krugerparken i Sydafrika mot tjuvjakt av främst noshörningar, elefanter och stora apor. http://www.wildhood.org
  2.  ActionAid Sverige. Stödet går specifikt till ActionAids uppbyggnad av ett nytt Youth Center i flyktinglägret i Zarqaa i Jordanien. I Zarqaa finns ca 1,5 miljoner syriska flyktingar och många är barn som upplevt trauman pga. krig och flykt. Ett nytt Youth Center sysselsätter 16 ungdomsledare som får ledarskaps- och metodikutbildning av ActionAid för att utveckla deras ledarskapsförmåga och bygga känsla av delaktighet i samhällsutveckling. Ungdomsledarna ska ansvara för 10 barn per månad, totalt ca 740 barn på ett år, för att ge barnen tillgång till psykosocialt stöd och möjlighet att leka, läsa böcker och skriva berättelser för att genom kreativitet bearbeta trauman, skapa gemenskap mellan flyktingar från olika områden och motivera till framtida inlärning. http://www.actionaid.se
  3. Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden (VIF). VIF samlar framstående forskare och frivilliga krafter i syfte att samla in stöd till forskning och utveckling kring fattigdomens infektionssjukdomar, men också att bidra till ökad kunskap om dessa sjukdomars inverkan på de fattiga samhällena. Stödet går särskilt till grundforskning kring malaria. www.vif.se

 

Förra året gick en del av 2015 års vinst till:

  1. Den ideella organisationen HAND IN HAND Sweden (www.handinhand.nu) och då specifikt deras Village Uplift Project. Projektet löper under två år med syftet att lyfta en hel by ur fattigdom. En typisk by har mellan 1 000 och 2 000 invånare. HAND IN HAND mobiliserar framförallt kvinnor från byn i självhjälpsgrupper och ger dem utbildning och träning i entreprenörskap och sparande.
  2. Den ideella organisationen Refugees Welcome Stockholm (refugeeswelcomestockholm.se) och dess integrationsprojekt Rosa Stationen i Nacka där nyanlända får hjälp och stöd med att hitta rätt i det svenska samhället.
  3. Den sydafrikanska ideeella organisationen Youth Solutions Africa (www.safyouth.org). Youth Solutions arbetar i kåkstaden Philippi där de bland annat driver härbärge för hemlösa, soppkök, fritids och förskola och olika utbildningsprogram för ungdomar och vuxna. Vårt stöd går till att finansiera ca 130 Repurpose Schoolbags, skolväskor i återvunnet material som tillverkas i Sydafrika. Skolväskan har en lampa som laddas under dagen med solceller i väskan vilket ger barnen en lampa för läxläsning på kvällen.
  4. Därutöver har hjälporganisationerna UNHCR och Röda korset under 2015 erhållit bidrag för katastrofhjälp.